Zaloguj się

część podlegająca obróbce grupowej

composite part

Część należąca do grupy wytwarzanej za pomocą tej samej technologii - mającej identyczny proces technologiczny. W wykonaniu takiej grupy części stosowane są identyczne narzędzia i przyrządy. Partie części należących do danej grupy są zwykle łączone (komasowane) dla obniżenia kosztów przezbrojeń.