Zaloguj się

wartość rynkowa

market value

Wartość danego towaru lub usługi na rynku.