Zaloguj się

wartość zamienna

replacement value

Wielkość niezbędna, aby uzyskać lub wyprodukować dobro identyczne pod względem ekonomicznym z tym, które jest używane, konsumowane lub produkowane w operacjach gospodarczych.