Zaloguj się

warunki płatności

terms of payment

Warunki i sposoby płatności za towary i/lub usługi, uzgodnione między dostawcą i klientem.