Zaloguj się

weryfikator kodu kreskowego

verifier/verification instrument

Urządzenie służące do mierzenia i analizowania cech jakościowych symbolu kodu kres­kowego, takich jak szerokość kreski i wymiary cichej strefy, współczynników odbicia i in­nych, w odniesieniu do normy, której powinien odpowiadać symbol kodu kreskowego.