Zaloguj się

wewnętrzne przezbrojenie

inside exchange of die

Zob. krótkie przezbrojenie.