Zaloguj się

aktualizacja zapasów

backflush

Aktualizacja stanu ewidencyjnego zapasów w MRP polegająca na policzeniu zmontowanych wyrobów, a następnie rozwinięciu ich struktury w celu podania liczby zużytych do montażu zespołów, podzespołów i części oraz odjęciu liczby zużytych od zewidencjonowanego stanu zapasów. Zob. rozwinięcie struktury.