Zaloguj się

wewnętrzne zaopatrywanie się

insourcing

Systematyczne, oparte na strategicznych przesłankach korzystanie z dostaw surowców, komponentów o znacznym stopniu złożoności lub usług w ramach przedsiębiorstwa.