Zaloguj się

wiata magazynowa

open warehouse

Budowla zadaszona w zasadzie bez ścian, przeznaczona do ochrony zapasów magazynowych przed opadami atmosferycznymi, nasłonecznieniem i ewentualnie wpływem wiatru.