Zaloguj się

wielkości bezwzględne

absolute figures

Planowane wielkości (sprzedaży, produkcji, dostaw) przyjmowane jako niezmienne w poszczególnych okresach wprowadzane do planu zamiast okresowych prognoz.