Zaloguj się

wielkości stałe

fixed figures

Parametry procesu planowania (np. wielkości sprzedaży, dostawy), które nie ulegają zmianie w kolejnych cyklach planowania.