Zaloguj się

wieszaki

hangers

Urządzenia o budowie przestrzennej przeznaczone do składowania poprzez bezpośrednie lub pośrednie zawieszenie asortymentów na elementach konstrukcyjnych do tego przygotowanych. Rozróżnia się wieszaki: stojące, podwieszane, przyścienne, specjalizowane.