Zaloguj się

czynności poprzedzające wysyłkę

pre-expediting

Czynności związane z dopełnianiem formalności dotyczących zamówienia otwartego wykonywane przed zgodnym z harmonogramem terminem dostawy, mające na celu zapewnienie dostaw materiałów na czas i we właściwej ilości.