Zaloguj się

wózek jezdniowy ręczny naładowny

pedestrian propelled platform truck, hand platform truck

Wózek, na którym ładunki układane są ręcznie lub za pomocą urządzeń mechanicznych niezwiązanych z nimi. Rozróżnia się wózki: taczkowe, platformowe, ramowe, specjalizowane.