Zaloguj się

wózek szynowy

industrial car

Wózek transportowy z własnym napędem lub doczepny poruszający się po torach szynowych.
Strony internetowe