Zaloguj się

wprowadzanie nowych produktów

New Product Introductions - NPI

Termin określający proces rozwoju oraz wprowadzanie nowych produktów na rynek.