Zaloguj się

wskaźnik wydajności

performance indicator

Iloraz rzeczywistego wyniku pewnego procesu do wyniku planowanego.