Zaloguj się

data nadejścia

arrival date

Oczekiwana data odbioru. Dzień, w którym towary mają nadejść na miejsce odbioru.