Zaloguj się

współczynnik braków

reject factor

Wskaźnik stosowany przy obliczeniu zapotrzebowania netto służący do zwiększania go ponad nominalnie wyliczone, w celu pokrycia braków, jakie mogą wystąpić przy produkcji danego wyrobu. Zob. zapotrzebowanie netto.