Zaloguj się

współczynnik obciążenia

load factor

Iloraz rzeczywistego obciążenia danego stanowiska czy ośrodka potencjału do jego potencjału w tym samym okresie. Zob. obciążenie, ośrodek potencjału.