Zaloguj się

współproducent

co-maker

Dostawca, z którym trwa optymalna, najkorzystniejsza dla obu stron współpraca na bazie wzajemnego profesjonalnego (business-like) zaufania. Inna nazwa: współwytwórca.
Zobacz też: