Zaloguj się

współprodukcja

co-makership

Tworzenie - na bazie wzajemnego zaufania - długoterminowych stosunków z ograniczoną liczbą dostawców.