Zaloguj się

wydajność materiału

material productivity

Iloraz wielkości produkcji w danym okresie do ilości zużytego w tym czasie konkretnego materiału. Ilość określonego wyrobu wyprodukowana z jednostki materiału.
Zobacz też: