Zaloguj się

wykaz materiałów stosowanych poza macierzystym zakładem

field installation items bill of material

Wykaz materiałów, które są używane jedynie wtedy, gdy wyrób instalowany jest bezpośrednio u klienta. Pozycje te wchodzą do struktury wyrobu, mają jednak specjalne oznaczenia kodowe służące do identyfikacji ich funkcji.