Zaloguj się

wyprzedzenie

ahead of schedule

W MRP sytuacja, w której do chwili bieżącej osiągnięto więcej niż zakładał plan lub wcześniej wykonano zaplanowane zadania.