Zaloguj się

wyrób B

B-product

Wyrób, który zgodnie z klasyfikacją ABC należy do grupy B, średnio licznej i o przeciętnym udziale w całkowitej wielkości zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży. Zob. klasyfikacja ABC.
Zobacz też: