Zaloguj się

wysokość kreski

bar height

Wymiar poszczególnych kresek w symbolu liniowego kodu kreskowego lub w rzędzie kodu wielorzędowego, mierzony prostopadle do kierunku skanowania.