Zaloguj się

wysokość piętrzenia towarów

stacking height

Liczba warstw towarów opakowanych lub jednostek ładunkowych, które są lub mogą być ułożone jedna na drugiej.