Zaloguj się

wysokość użytkowa magazynu

usable storage height

Wysokość mierzona w świetle między podłogą budowli magazynowej a najniżej położonym elementem stropu.