Zaloguj się

deklaracja pochodzenia

declaration of origin

Oświadczenie dotyczące pochodzenia towarów, złożone w związku z ich eksportem na fakturze lub innym dokumencie, przez wytwórcę, producenta, dostawcę, eksportera lub inną kompetentną osobę.