Zaloguj się

wzór Campa na wielkość partii

Camp lot-size formula

Zob. wzór Wilsona na wielkości partii.