Zaloguj się

zagospodarowanie powierzchni magazynowej

warehouse space management

Rozmieszczenie względem siebie stref funkcjonalnych, uwarunkowane wewnętrznymi ustaleniami przepływu towarów oraz lokalizacją magazynu. Pod względem funkcjonalnym powierzchnia magazynowa dzieli się na strefy: przyjęć, składową, kompletacji i wydań.