Zaloguj się

deklaracja zgodności

declaration of conformity

Oświadczenie złożone przez dostawcę, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że produkt, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.