Zaloguj się

zainwestowanie w zapasy

stock investment

Kapitał zamrożony w zapasach wszystkich rodzajów.