Zaloguj się

zaksięgowany zapas przyjęty

booked in-stock

Status zapasu wskazujący na to, że ilość i wartość przyjętego produktu znalazły swoje odbicie w księgowości danego wydziału.