Zaloguj się

zakup bez zapasu

stockless purchasing

Nabywanie materiałów, części i wyrobów przez bezpośrednich użytkowników w ilości odpowiadającej faktycznemu zapotrzebowaniu, z bezpośrednim przekazywaniem dostawy do użytku, bez prowadzenia osobnej ewidencji magazynowej.