Zaloguj się

zakup bezpapierowy

paperless purchasing

Operacja zakupu, w której nie stosuje się dokumentu zapotrzebowania czy zamówienia zakupu.