Zaloguj się

zakup jednego artykułu handlowego

commodity buying

Forma pozyskiwania towarów, charakteryzująca się grupowaniem podobnych materiałów bądź dóbr pozostających pod kontrolą jednego kupującego czy jednej sekcji kupującej.