Zaloguj się

zakupy zaopatrzeniowe

procurements

Wyroby i/lub usługi pozyskane od dostawców zewnętrznych lub wewnętrznych.
Zobacz też: