Zaloguj się

zależność analityczna

analytical relationship

Relacja, która wskazuje części składające się na całość. Na przykład materiały i komponenty, z których budowany jest produkt.