Zaloguj się

założenia wdrożeniowe

running-in pattern

Przewidywane zmiany wielkości sprzedaży i/lub produkcji następujące w okresie rozruchu, sformułowane w odniesieniu do jego poszczególnych okresów. Planowane poziomy dochodzenia do planowanej wielkości produkcji lub planowanego obciążenia. Zob. rozruch.