Zaloguj się

zamknięta pętla MRP

closed-loop MRP

Wariant wdrożenia systemu komputerowego klasy MRPI/II, w którym szeregowo sprzężone zostały następujące moduły:
- główny harmonogram produkcji (MPS),
- planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP),
- planowanie zapotrzebowania potencjału (CRP).
Plany produkcji opracowywane za pomocą modułu MPS rozwijane są przez moduł MRP
na rozłożone w czasie wielkości zapotrzebowania. Wynikające z rozłożonego w czasie zapotrzebowania obciążenie porównywane jest w module CRP z dysponowanym potencjałem. Wyniki tego porównania służą jako informacja wejściowa do wprowadzania zmian w planie zapotrzebowania oraz pośrednio (poprzez zmiany wprowadzane w planie zapotrzebowania) również w głównym harmonogramie produkcji. Zob. dysponowany potencjał, obciążenie, system grup terminowych, planowanie "z dołu do góry", system precyzyjnego planowania terminów zapotrzebowania.