Zaloguj się

zamówienie elektroniczne

electronic order

Dokument zewnętrzny wyszczególniający zamawiane produkty lub usługi, przesyłany drogą elektroniczną.