Zaloguj się

zamówienie powtórzone

repeat order

1. Zamówienie złożone przez konkretnego klienta na wyrób, który już zamówiono poprzednio.
2. Zlecenie zakupu materiału lub wyrobu, który był już poprzednio kupowany.