Zaloguj się

zamówienie stałe

standing order

Zamówienie na dostawę stałej ilości wyrobów w kolejnych okresach, ważne aż do odwołania.