Zaloguj się

zamówienie terminowe

forward order

Zamówienie wymagające dostawy w ściśle określonym terminie.