Zaloguj się

zamówienie uruchomione

open order

1. Zamówienie w trakcie realizacji.
2. Zamówienie z określonym terminem realizacji.