Zaloguj się

zamówienie wewnętrzne

internal order

Zamówienie od klienta wewnętrznego.
Zobacz też: