Zaloguj się

zamówienie wstrzymane

retained order

Zamówienie, które nie może zostać wykonane ze względu na brak ustalonych warunków jego realizacji lub innych istotnych informacji.
Zobacz też: