Zaloguj się

zaniechanie

tailing-off

Przerwanie, wstrzymanie sprzedaży lub produkcji danego produktu.